Informacja Rodo

INFORMACJA RODO 
Informujemy Użytkowników, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora ogłoszeniowego Serwisu internetowego hitceny.pl odbywa się zgodnie z prawem polskim i unijnym, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Osoba, której dane dotyczą ma zagwarantowane prawa do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych,  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych RP), do niepodlegania autoprofilowaniu.
Przetwarzanie na potrzeby Administratora wymaga jednoznacznej i dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, wynika z potrzeby wykonania zawartych umów związanych z korzystaniem z Serwisu lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w przypadku marketingu.
Administrator nie przekazuje danych osobowych bez jednoznacznej zgody osób, których dane dotyczą lub umocowania w przepisie prawa oraz wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania, np. z podmiotem hostującym Serwis.
W związku z prowadzoną działalnością Serwisu, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników za ich dobrowolną zgodą, wyrażaną świadomie przed korzystaniem z usług Serwisu. Przetwarzanie trwa w czasie świadczenia usług w Serwisie, wynika z zawartych umów z Użytkownikami, występuje także podczas rozliczania usług odpłatnych, nadto do upływu terminów związanych z ewidencjonowaniem, rachunkowością, wypełnienia obowiązków strony umów, do zmiany celu przetwarzania. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w celu dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.
Administrator  pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe celem korzystania z usług Serwisu oraz dobrowolne w celu marketingu drogą elektroniczną usług Administratora lub Partnerów marketingowych Administratora.
Dla wsparcia działalności i bezpieczeństwa Serwisu oraz marketingu Administrator stosuje zewnętrzne narzędzia statystyczne, optymalizujące i zabezpieczające, oferowane przez Google LLC.
W związku z korzystaniem przez Administratora z zewnętrznych systemów płatności,  statystycznych i profilujących dane w postaci plików cookies i dane niezbędne do obsługi płatności są przekazywane do podmiotów zewnętrznych jak  Google LLC i Dotpay Sp. z o.o.
Więcej informacji na temat ochrony przetwarzania danych osobowych na potrzeby Serwisu  znajdują się pod adresem:  http://hitceny.pl/strona/polityka-prywatnosci 
Kontakt drogą elektroniczną z Administratorem Serwisu: http://hitceny.pl/strona/kontakt  
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.